domingo, 21 de marzo de 2010

KORUPTI ( corromper )

1. Maljuste akiri ies favoron per mono, donacoj aŭ promesoj / Injustamente obtener el favor de alguien, por dinero, regalos o promesas
  • Ili volis korupti la juĝiston. / Quisieron corromper al juez.
  • Ĉiuj homoj estas korupteblaj - necesas nur scii, kion al ili proponi. / Todos los hombres son corruptibles, solo se necesita saber qué ofrecerles.
  • Ni ĉiuj devas batali kontraŭ koruptado. / Todos debemos luchar contra la corrupción
2. Morale putrigi, morale difekti, malvirtigi, defaligi, malbonigi, aĉigi / Moralmente podrirse, moralmente defectuarse, perder las virtudes, caerse, empeorarse, echarse a perder
  • Afektoj nur koruptas vian stilon./ los afectos solo corrompen tu estilo.
  • La geedziĝaj moroj jam estas sufiĉe koruptitaj. / Las costumbres matrimoniales están suficientemente corrompidas.

No hay comentarios.: