martes, 11 de septiembre de 2012

SORĈI (Hechizar, embrujar)

1. Estigi, per helpo de diabloj, supernaturajn, ordinare malicajn efikojn: /Originar, por medio de la ayuda de diablos, efectos supernaturales, ordinariamente malvados:
  • Ŝi sorĉis la viron por ke li amu ŝin. /Ella hechizó al hombre para que la amara.
  • Lerteco sorĉon ne bezonas. /La habilidad no necesita un embrujo.
  • En la trinkaĵo troviĝis ia sorĉa forto. /En la bebida se encontraba una fuerza hechicera.
  • Multaj sorĉistinoj estis mortigitaj. /Muchas brujas fueron asesinadas.
  • Kiu desorĉos min (forigos la sorĉon)? / ¿Quién me desembrujará? (alejará el embrujo)
2. Ĉarmegi, pasie logi: /Encantar, atraer apasionadamente:
  • La belulino sorĉis ĉiujn per sia ĉarma rideto. /La bella hechizaba a todos con su encantadora sonrisa.
  • Ŝiaj okuloj sorĉe brilis. /Sus ojos brillaban embrujadoramente.
  • La vidaĵo estis sorĉanta - neniu povis forturni la okulojn de ĝi. /La vista era encantadora - nadie podía apartar los ojos de ella.
  • Lia voĉo min ensorĉis. /Su voz me cautivó.

No hay comentarios.: