miércoles, 3 de octubre de 2012

REZONI (Razonar)

1. Logike kunmeti argumentojn kaj tiri el ili konkludon: /Componer argumentos con lógica, y sacar una conclusión de ellos:
  • Vi estis tre kolera kaj ne povis ĝuste rezoni. /Estabas muy enojado y no podías razonar correctamente.
  • Kiu konsilas kaj rezonas, tiu helpon ne donas. /Quien aconseja y razona, no da ayuda.
  • Rezonado kaj filozofado panon ne donas. /El razonamiento y la filosofía no dan pan.
  • Li neniam misrezonas (malĝuste rezonas). /Él nunca razona con lógica (razona incorrectamente).
2. Prezenti pli-malpli logikajn argumentojn por ne obei: /Presentar argumentos más o menos lógicos para no obedecer:
  • La personaro ne rezonis, ĉar li estis bona direktoro. /El personal no razonaba, pues él era un buen director.
  • Ne rezonadu kaj pardonpetu! / ¡No razones, pide perdón!

No hay comentarios.: