jueves, 21 de marzo de 2013

KONSILI (Aconsejar)


Diri al iu, kion oni opinias, ke tiu devas fari: /Decir a alguien, lo que se opina que debe hacer:
·   La kuracisto konsilis al mi pasigi pli multe da tempo ekstere. /El médico me aconsejó pasar mucho tiempo en el exterior.
·   Kiu konsilas kaj rezonas, tiu helpon ne donas. /Quien aconseja y razona, no da ayuda.
·   Konsilojn ĉiu donas, sed ne kiam oni bezonas. /Todos dan consejo, pero no cuando se necesita.
·   Kie ne estas konsileble, tie ne estas helpeble. /Donde no es aconsejable, no es posible ayudar.
·   Estas multaj konsilantoj, sed malmultaj helpantoj. /Hay muchos que aconsejan, pero pocos que ayudan.
·   Mi ne scias, kiel solvi la problemon, pro tio mi (inter)konsiliĝas kun vi. /No  sé como resolver el problema, por eso me aconsejo contigo.
·   La kuracisto malkonsilis al mi uzi tiun medikamenton. /El médico me desaconsejó usar ese medicamento.
·   Vi estas senkonsila, pro tio mi ĉiam helpas al vi. /Tú estas desconsolado, por eso siempre te ayudo.

No hay comentarios.: