miércoles, 1 de mayo de 2013

ŜPARI (Ahorrar, economizar; escatimar)

Ne uzi, ne elspezi kaj sekve: /No usar, no gastar, por lo tanto:
1. Kolekti provizon da io, precipe da mono, danke al modera uzo aŭ elspezo: /Coleccionar una provisión de algo, principalmente de dinero, gracias al uso o gasto moderado:
 •  Li tre ŝparas monon - li estas (tro)ŝparema. /Él ahorra mucho dinero - él es ahorrativo.
 • Ŝparu kiam bone, vi havos kiam bezone. /Economiza cuando estás bien - tendrás cuando se necesite.
 • Vivi de ŝparita kaso. /Vivir de la caja de ahorro.
 •  Mia mono kuŝas en la ŝpara banko. /Mi dinero yace en el banco de ahorro.
 • Ĉi tiu mono estas mia tuta ŝparaĵo. /Este dinero es todo mi ahorro.
 • Patroj avaras, infanoj malŝparas. /Padres avaros, hijos gastadores. 
 • Malŝparulo ĝuas nelonge, avarulo neniam. /El derrochador no disfruta mucho tiempo, el avaro, nunca. 
2. Konservi, uzante malmulte, modere aŭ singarde: /Conservar usando poco, o cautelosamente:
 • Homoj ne ŝparis al li laŭdojn. /La gente no te escatimó elogios. 
 • Vortojn ŝparu, agojn faru. /Ahorra palabras, ejecuta acciones. 
3. Ne trudi al iu ion penigan, ĉagrenan: /No imponer a alguien algo penoso, enojoso:
 •  La aŭto ŝparas al mi tempon. /El auto me economiza tiempo.
 • Vi ŝparigis (evitigis) al mi larmojn. /Tú me haces ahorrar (evitar) lágrimas.

No hay comentarios.: