domingo, 17 de febrero de 2008

TOLO ( lienzo, tela)

1. Teksaĵo el linaj, kanabaj, jutaj, kotonaj fadenoj, interkrucitaj laŭ aparta sistemo:
  • Mi kudros viŝtukojn el ĉi tiu tolo.
  • Tolaĵon malpuran lavu en la domo.
  • Ŝi ĝuis sian novan tolan pantalonon.
  • Dum la spektaklo fontolo prezentis maran pejzaĝon.
  • La tablo ekstere estis kovrita per laktolo / vakstolo (tolo, ŝmirita sur unu flanko per lako, por ke ĝi estu nepenetrebla de akvo).
2. Peco el lina tolo, preparita kaj streĉita sur kadro, por ricevi pentraĵon:
  • Tiu pentristo aĉetis blankajn tolojn hodiaŭ.
  • Li surtoligis belegan pentraĵon.

No hay comentarios.: