sábado, 6 de diciembre de 2008

TRETI ( pisotear )

1. Forte premi per la piedoj / fuertemente presionar con los pies
  • Ŝi tretis vinberojn en tinego. / Ella pisoteó uvas en una tinaja
  • Li surtretis la piedon de la knabino. / Él pisoteó el pie de la muchacha
  • Zorgu, ke neniu tretu sur vin. / Preocúpate que nadie te pisotee
2. Akvotreti - vigle movi la piedojn en la akvo, kvazaŭ tretante, por flosi: / Chapotear - fuertemente mover los pies en el agua, casi pisoteando para flotar
  • La infano sidis ĉe akvo kaj faris akvotretadon. / El niño se sentó en el agua y chapoteó

No hay comentarios.: