jueves, 8 de noviembre de 2012

VELKI (Marchitarse)

1. Perdi la vivfreŝecon; sensukiĝi: /Perder la frescura de vivir; perder nutriente:
  • La floroj velkas - akvumu ilin. /Las flores se están marchitando – riégalas.
  • La varmega suno velkigis miajn florojn. /El sol calurosísimo marchitó mis flores.
  • La folioj pendis velke. /Las hojas pendían marchitas.
  • Miaj velkintaj lipoj doloras. /Me duelen mis labios marchitos.
2. Senfortiĝi, kadukiĝi, konsumiĝi: /Debilitarse, caducarse, consumirse:
  • Nia lando senfortiĝas kaj velkas. /Nuestro país se debilita y se arruina
  • Kun vero severa komercaĵo forvelkos. /Con la verdad el comercio serio se arruinará.
  • Velkema estas amo, sed rememoroj estas nevelkemaj. /El amor se marchita, pero los recuerdos son inmarcesibles.

No hay comentarios.: