sábado, 6 de abril de 2013

EBENA (Llano, plano, liso [mar])Tia, ke ĉiuj ĝiaj punktoj estas proksime ĉe la sama nivelo kaj ĝi prezentas nek kavaĵojn nek elstaraĵojn tro grandajn: /Tal, que todos sus puntos están aproximadamente en el mismo nivel y no presenta cavidades ni alturas demasiado grandes:
·   La supraĵo de la maro estas hodiaŭ ebena. /La superficie del mar hoy está lisa.
·   Tra tri punktoj povas trairi nur unu ebeno. /A través de tres puntos sólo se puede pasar por un llano.
·   Ni iris sur la ebenaĵo tutan nokton. /Fuimos por el llano toda la noche.
·   La ĉevaloj kuris sur ebenejo (sen saltobaroj). /Los caballos corriero sobre un plano (sin barreras de salto)
·   Ĉio tie estis ebenigita kun la tero. /Todo allí estaba aplanado con la tierra.
·   La vojo estis malebena kun multe da kavoj. /El camino estaba accidentado con muchos baches.
·   Tibeto estas altebenaĵo. /Tibet es un altiplano.

No hay comentarios.: