domingo, 30 de junio de 2013

ĈAGRENI (Disgustar, enfadar, enojar; acongojar)1. Kaŭzi malplezuron al iu, kontraŭstarante al ties intencoj aŭ deziroj: /Causar desagrado a alguien, oponiéndose a sus intenciones o deseos:
·   Tiu perdo de tempo min ege ĉagrenis. /Esa pérdida de tiempo me disgustó mucho.
·   Li estis ĉagrenita, ke oni lin tiel trompis. /Él estaba enojado, porque se le engañó así.
·   Bedaŭro kaj ĉagreno ŝuldon ne kovras. /El pesar y el enojo no cubren una deuda.
2. Aflikti: /Afligir:
·   Ŝia morto tre ĉagrenis min. /Su muerte me apenó mucho.
·   La pupo rompiĝis kaj la infano ĉagreniĝis. /El muñeco se rompió y el niño se acongojó.
·   Tamen sian rideton li ne perdis ankaŭ en tiu ĉagrena okazo. /Sin embargo, él no perdió su sonrisa tampoco en esa penosa ocasión.

No hay comentarios.: