martes, 2 de julio de 2013

PROMESI (Prometer)1. Certigi, ke oni faros aŭ donos: /Asegurar que se hará o dará:
·   Mi promesis aĉeti ludilon al mia infano. /Prometí comprar un juguete para mi hijo.
·   Ofte mano forgesas, kion buŝo promesas. /A menudo la mano olvida lo que la boca promete.
·   Plena estas la infero de promesitaj aferoj. /El infierno está lleno de asuntos prometidos.
·   Kiu promesojn faras, tiu ne avaras. /Quien hace promesas, no escatima.
2. Doni motivon por esperi, ke io fariĝos, okazos: /Dar motivo para esperar que se hará u ocurrirá algo:
·   La vetero promesis esti favora. /El tiempo prometía ser favorable.
·   Tiuj ĉi projektoj aperas en la formo de dikaj libroj kun la plej multepromesaj frazoj. /Estos proyectos aparecen en forma de libros gruesos con las frases más prometedoras.
·   Mi ne kredas je tiu promesplena elpensaĵo. /No creo en ese invento lleno de promesas.

No hay comentarios.: