sábado, 15 de diciembre de 2007

PROVIZORA (provisorio,a)

Destinita por nelongdaŭra uzo, sed anstataŭota de definitiva / Destinado por un uso de corta duración, pero reemplasable por uno definitivo
  • Dum ĉi tiu ponto estos renovigata, bonvolu uzi provizoran ponton, kiu estas apude./ Mientras este puente sea renovado, por favor usar el puente provisorio que está al lado.
  • Tio estas nur provizora rimedo por la solvo de la problemo./ Eso es solo un recurso provisorio para la solución del problema.
  • Ŝi provizore bandaĝis min ĝis la veno de kuracisto. / Ella provisoriamente me bendó hasta la llegada del médico.
  • Mi estis provizore komisiita pri tiu posteno. / Fui provisoriamente encomendado en ese cargo.

No hay comentarios.: