miércoles, 5 de marzo de 2008

PENI (esforzarse, afanarse)

Streĉi la korpajn aŭ mensajn fortojn, por atingi rezulton:
  • Mi penis amikiĝi kun ili, sed mi ne sukcesis.
  • Kiom ajn oni penas, per forto plaĉo ne venas.
  • Nenia peno nek provo donos lakton de bovo.
  • Li penadas eviti sian punon.
  • Li estas penema lernanto.
  • Mia laboro estas peniga (postulanta penon).
  • Kion vi pripenas, tio al vi venas.
  • Ŝi senpene lernas Esperanton (sen ia peno, facile).

No hay comentarios.: