sábado, 8 de marzo de 2008

STREĈI (tensar, dar cuerda a reloj o juguetes)

1. Forte tiri suplan objekton kaj teni ĝin en pli longigita aŭ pli larĝigita stato:
 • Streĉu la ŝnuron rigida.
 • La haroj streĉiĝas (de teruro).
 • Diplomatiaj rilatoj de tiuj landoj estas streĉitaj.
2. En alta grado uzi sian korpan forton por ia movo, gesto:
 • Li streĉis la muskolojn de la brakoj.
 • Streĉu la okulojn!
 • Tiu vundo de muskolo aperis post streĉo.
3. Uzi plej energie siajn psikajn fortojn, por atingi celon:
 • Mi streĉos ĉiujn miajn fortojn kaj nepre faros tiun laboron.
 • Tiu streĉa atendado nin ĉiujn lacigis.
 • Ŝi falis - tiel efikis sur ŝi la streĉeco, timo kaj doloro.
 • Li volis malstreĉi sin kaj iomete ripozi.
4. Apliki forton (de tiro, premo, flekso, tordo ks) al elasta korpo, por iel utiligi la rezultontan laboron:
 • Necesas streĉi la horloĝon.

No hay comentarios.: