jueves, 8 de marzo de 2012

PREĜI (Orar, rezar)

Turni sin al Dio aŭ al alia objekto de kulto por tiun honori, aŭ danki, aŭ peti de tiu favoraĵon: /Volverse a Dios o a otro objeto de culto para honrarlo, o agradecer, o pedir un favor:
  • Patrino preĝis pri sia infano, ke li restu viva. /La madre rezó por su hijo, que él esté vivo.
  • Preĝu kore kaj laboru fervore. /Ora de corazón y trabaja con fervor.
  • Ŝi preĝadis ĉiuvespere. /Ella rezaba todas las noches.
  • Post la batalo preĝo ne helpas. /Tras la batalla, la oración no ayuda.
  • Mi esperas, ke Dio ekaŭdos mian preĝan peton. /Espero que Dios oiga mi petición orativa.
  • Malsaĝulon oni batas eĉ en la preĝejo. /Se bate al insensato hasta en la iglesia.
  • Malriĉa kiel muso preĝeja. /Pobre como ratón de iglesia.
  • Post la tablopreĝo sekvis vespermanĝo. /Después de la oración de agradecimiento, continuó la cena.

No hay comentarios.: