domingo, 24 de marzo de 2013

FLOSO (Balsa, almadía)1. Aro aŭ kunaĵo da arbaj trunkoj, ĵetitaj en riveron por ke la fluo ilin transportu: /Conjunto o grupo de troncos de árboles, lanzados a un río para que la corriente los transporte:
·   Ili sendos lignon per flosoj sur la rivero. /Ellos enviarán madera en almadías por el río.
·   La branĉo flosas. /La rama flota.
·   La rivero estis plena de flosaĵoj. /El río está lleno de almadías.
2. Similspeca traba kunaĵo, konstruita por transporti homojn aŭ diversajn materialojn, aŭ kiel savaparato sur ŝipo: /Conjunto de especies similares trabadas, construída para transportar personas o diversos materiales, o como aparato de salvataje en un barco:
·   Ili faris la floson kaj forlasis la insulon. /Ellos hicieron una balsa y abandonaron la isla.
·   Ĉi tiu firmao okupiĝas pri flosigado de diversaj materialoj. /Esta firma se ocupa del transporte por balsa de diversos materiales.

No hay comentarios.: