lunes, 25 de marzo de 2013

INSULTI (Insulti)1. Esprimi sian malbonhumoron per krudaj paroloj: /Expresar su malhumor con palabras rudas:
·   Li tre koleris kaj insultis. /Él estaba muy enojado e insultó.
·   Ne rapidu insulti, volu aŭskulti. /No te apresures en insultar, ten la gentileza de escuchar.
·   Per insulto kaj kolero ne klariĝas afero. /Con insulto y cólera no se aclara un asunto.
·   Mi ektimis liajn insultajn parolojn. /Me atemorizaron sus palabras insultantes.
2. Ofendi per malĝentilaj, maldecaj vortoj: /Ofender con palabras descorteses, indecentes:
·   La patro lin insultas, ke li ne volas lerni. /El padre lo está insultando porque no quiere aprender.
·   Kiam pasanto jam trinkis, li la puton insultas. /Cuando el que pasa ya bebió, insulta al pozo.
·   En ĉeesto amata, en forest' insultata. /En presencia amada, en ausencia insultada.
·   Mi ne estas insultema, ĉar mi pensas, ke insultoj ne helpas. /No soy dado a insultar, porque pienso que el insulto no ayuda.

No hay comentarios.: