viernes, 17 de mayo de 2013

ELEMENTO (Elemento)1. Unu el la kvar fundamentaj substancoj (aero, fajro, akvo kaj tero), kiuj laŭ kredo de la antikvuloj konsistigis la universon: /Una de las cuatro substancias fundamentales (aire, fuego, agua y tierra) de las que, según el credo de los antiguos, consta el universo:
·   Grekaj filozofoj konis kvar elementojn: aeron, fajron, akvon kaj teron. /Los filósofos griegos conocían cuatro elementos: aire, fuego, agua y tierra.
2. Unu el tiuj kvar substancoj, rigardata kiel medio taŭga por la vivo: /Una de esas cuatro substancias, observada como un medio apto para la vida:
·   Ĉiuj anasidoj sentis sin bone en la malseka elemento. /Todas las crías de los patos se sentían bien en el elemento mojado.
·   Esti en sia elemento. /Estar en su elemento.
3. Ĉiu el la grandaj naturfortoj (vento, maro kaj aliaj): /Cada una de las grandes fuerzas de la naturaleza (viento, mar y otros):
·   Ekstere furiozis elementoj. /Afuera derramaban su furia los elementos.
4. Substanco, supozita simpla kaj konsistanta el samsubstancaj eroj: /Substancia, supuestamente simple, y que consta de partículas de la misma substancia:
·   Oni jam konas pli da kemiaj elem entoj ol konis antaŭe. /Ya se conocen más elementos químicos de los que se conocían anteriormente.
5. Ĉiu el la konsistigaj eroj de la tutaĵo: /Cada una de las partes de que consta un total:
·   Tiu rezono enhavas en si elementon de necerteco. /Ese razonamiento contiene en sí un elemento de incertidumbre.
6. Ĉiu el la plej necesaj kaj plej simplaj principoj de scienco, per kiuj oni komencas la instruadon pri ĝi: /Cada uno de los principios más necesarios y más simples de la ciencia, por medio de los que se comienza la instrucción de ella:
·   Hodiaŭ ni lernos elementojn de fonetiko. /Hoy aprenderemos elementos de fonética.
·   Li lernas en elementa lernejo. /Él estudia en una escuela primaria.
·   Substantivo estas parolelemento. /El substantivo es un elemento oral.
·   Subjekto estas frazelemento. /El sujeto es un elemento de una frase.

No hay comentarios.: