lunes, 2 de julio de 2007

ESTIMI

Havi altan opinion pri ies morala kaj spirita valoro, aŭ pri ties faroj:
  • Ni ĉiuj devas estimi niajn gepatrojn.
  • Estimataj sinjoroj kaj sinjorinoj, estas plezuro vidi vin ĉiujn ĉi tie!
  • Ŝi perdis la estimon por si mem (memestimon).
  • Tiu homo estas estiminda, ĉar li faris multon por nia lando!
  • Mi malestimas perfidulojn.
  • Malriĉeco ne estas krimo, tamen kondukas al malestimo.
  • Li estas malestiminda mensogulo!

No hay comentarios.: