lunes, 2 de julio de 2007

ZORGI

1. Serioze direkti sian atenton kaj agadon al ies bono:
 • Ŝi zorgas ne nur pri siaj infanoj, sed ankaŭ pri siaj gepatroj.
 • Zorgu pri vi, kaj nenion pli.
 • Nenio povas anstataŭi la patrinajn zorgojn.
 • Hodiaŭ mi devas prizorgi mian frateton.
2. Apliki sian atenton, ke ago estu bone plenumita:
 • Li zorgas, ke ĉiuj gastoj de la hotelo ricevu ĉion, kion ili deziras.
 • Ŝi estas zorgema lernantino.
 • Vi malzorgas viajn devojn!
3. Maltrankviliĝi pro necerteco aŭ dubeco de io, kion oni opinias grava:
 • Li tute ne zorgas pri sia estonteco.
 • Riĉa zorgas pri ĉampano, malriĉa pri pano.
 • Nenio min zorgigas.
 • Mi asekuris min, ĉar mi antaŭzorgas malsanon kaj alian malbonon.
 • Ŝajnas al mi, ke via vivo estas senzorga.
4. Konscience fari, plenumi (taskon kaj simile):
 • Zorgu vian metion kaj ne miksu vin en alian.
 • Granda ofico - grandaj zorgoj.
 • Ŝi ĉiam estas zorge vestita.

No hay comentarios.: