domingo, 1 de julio de 2007

GRATULI

Esprimi al iu per ĝentilaj vortoj sian kontentecon pro sukceso aŭ feliĉo okazinta al li:
  • Mi gratulas vin okaze de via naskiĝtago!
  • Mi ĝojas, ke vi sukcesis pri via ekzameno. Gratulon!
  • Gratulegon al via edzino, kiu naskis tian belegan bebon!
  • Akceptu miajn elkorajn gratulojn!
  • Fratino sendis al mi gratulan leteron.

No hay comentarios.: