jueves, 23 de agosto de 2007

KVIETA

1. Tia, ke ĝi ne ekscitas la sensojn, ne perturbas la ripozon:
  • Ni kune promenis en kvietaj (senbruaj) stratoj.
  • La kvieteco de la nokto karesis la animon.
  • Kio povus kvietigi mian doloron?
  • Mi prenis kvietigan medikamenton (kvietigaĵon) por ebligi ripozon.
  • La vento jam kvietiĝis.
2. Ne montranta ekscitecon, havanta nepasian kaj pacan aspekton:
  • Ni ĉiuj koleris, nur li restis kvieta.
  • Ŝi ĉiam parolas kviete.
3. Nekolerema, ne facile incitebla; pacema; malsovaĝa:
  • Ĉi tiu besteto estas tre kvieta.
  • Fariĝis paco, sed la homaro ankoraŭ ne retrovis sian kvieton.
  • Manon malkvietan ĉiu muro atakas.

No hay comentarios.: