miércoles, 2 de enero de 2008

AKTIVA ( activo, a )

1. Tia, ke li/ŝi/ĝi kapablas agi, efiki sur ion:
  • Mi estas aktiva membro de UEA.
  • Jam dum multaj jaroj ŝi aktivas en E@I.
  • Ni organizas diversajn seminariojn por aktivuloj.
  • Leĝo ne havas retroaktivan efikon.
2. Plena je vigleco kaj energio; multe aganta:
  • La trafiko estas tre aktiva dum ĉi tiuj horoj.
  • Min timigas lia tro granda aktiveco.
  • Subite ŝi aktiviĝis kaj komencis strange konduti.
3. Rezultodone, energie efikanta:
  • Tio estas aktiva kuracilo.

No hay comentarios.: