sábado, 5 de enero de 2008

KOMPENSI ( compensar)

1. Kontraŭpezi nedeziratajn efikojn (de forto, movo, influo kaj tiel plu) por atingi ekvilibron:
  • Liaj okuloj estis la sola trajto, kiu penis kompensi lian alie malmoderan malbelecon.
  • La tradukitaj tekstoj enhavas multaj erarojn, sed kompense la plej gravaj paĝoj estas tradukitaj bonege.
2. Havigi al iu monsumon aŭ alian avantaĝon, destinitan anstataŭi aŭ kontraŭpezi suferitan perdon aŭ damaĝon:
  • Oni kompensis al mi aldonajn laborhorojn per liberaj tagoj.
  • La kostoj de la vojaĝo estos kompensitaj al vi.
  • Tio ne estas konvena kompenso pro ĉiuj miaj suferoj.
  • La proponita kompensa monsumo estas sufiĉe granda.
  • Subite ŝi postulis kompensaĵon pro sia helpo.
  • Grandegaj elspezoj de homa laboro en la sfero de priservado kaj komerco kompensiĝas per alta kosto de la servoj.

No hay comentarios.: