martes, 13 de diciembre de 2011

BREDI (Criar animales o plantas)

Teni kaj reprodukti bestojn por la homa uzado: /Mantener y reproducir animales para el uso humano:

· Miaj geavoj bredis bovojn kaj kokinojn. /Mis abuelos criaron vacunos y gallinas.

· Li havas multe da mielo, ĉar li okupiĝas pri bredado de abeloj (abelbredado). /Él tiene mucha miel, porque se ocupa de la crianza de abejas (apicultura).

· El la sep fiŝbredejoj en la lago Tanganjiko nur unu estas uzata por fiŝkaptado. /De los siete lugares de crianza de peces en el lago Tanganika, sólo uno se emplea para la pesca.

· Mia onklo estas abelbredisto./Mi tío es apicultor.

No hay comentarios.: