viernes, 13 de abril de 2012

SPLITO (Férula, tablilla, astilla)

Maldika, ĝenerale akraranda aŭ pika peco de fendita aŭ rompita objekto: /Pedazo delgado, generalmente filudo o puntiagudo, de un objeto rajado o roto:
  • Li dishakis lignan ŝtipon en splitojn. /Con un hacha, él convirtió un leño de madera en astillas.
  • Mi ekvidis spliteton en la haŭto de mia fingro. /Ví una astillita en la piel de mi dedo.
  • Ĉi tiu vitro estas nesplitebla. /Este vidrio es inastillable.
  • Ili decidis dissplitigi siajn fortojn. /Ellos decidieron dividir sus fuerzas.
  • Grandaj ondoj dissplitiĝis kontraŭ la rokoj. /Grandes olas se desmenuzaron contra las rocas.
  • Poste la lingvo forsplitiĝis en dialektojn. /Posteriormente, la lengua se dividió en dialectos.
  • Ĉi tiu speciala oleo helpos kontraŭ harsplitado. /Este aceite especial ayudará contra la partidura del cabello.

No hay comentarios.: