lunes, 28 de mayo de 2012

EDUKI (Educar)

1. Direkti la elvolviĝon de fizikaj, moralaj kaj intelektaj kapabloj de infano aŭ junulo: /Dirigir el desarrollo de las capacidades físicas, morales e intelectuales de los niños o los jóvenes:
  • Gepatroj edukis min en la plej granda severeco. /Mis padres me educaron con la más grande severidad.
  • Ili donis bonan edukon al mi. /Ellos me dieron una buena educación.
  • Mi zorgis pri edukado de malpli aĝa fratino. /Yo me preocupé de la educación de mi hermana menor.
  • Niaj seminarioj havas edukan celon. /Nuestros seminarios tienen un propósito educativo.
  • Ĉu vi denove ne estis en edukejo?!  / ¿Otra vez no asististe a la escuela?
  • Kiel malbele vi parolas, needukita knabo! / ¡Qué feo hablas, muchacho mal educado!
2. Malsovaĝigi (beston): /Domesticar (un animal):
  • Ili edukis tigron kaj nun ĝi loĝas en ilia korto. /Ellos educaron a un tigre, y ahora él (tigre) vive en el patio de ellos.
  • Timu lupon edukitan kaj malamikon repacigitan. /Teme a un lobo educado y a un enemigo pacificado.
  • Neniu edukisto sukcesos eduki ĉi tiun beston, ĉar ĝi estas needukebla! / ¡Ningún domador tendrá éxito en educar a este animal, porque es indomable!

No hay comentarios.: