martes, 8 de mayo de 2012

TREZORO (Tesoro)

1. Amaso da oro, arĝento aŭ aliaj multekostaĵoj, rezerve tenataj: /Un montón de oro, plata u otras riquezas, mantenidas en reserva:
  • En ruinoj ni trovis trezoron. /Encontré un tesoro en las ruinas.
  • Promesita trezoro estas sen valoro. /Un tesoro prometido no tiene valor.
  • La ŝtelisto ŝtelis juvelojn el la trezorejo. /El ladrón robó joyas de la caja fuerte.
  • La trezoristo (oficisto, rajtigita enspezi aŭ elspezi la ŝtatajn monrimedojn) ne estis fidinda homo. /El tesorero (oficinista que tiene derecho a cobrar o gastar los recursos monetarios estatales) no era una hombre digno de confianza.
2. Kolekto el relikvoj kaj valorplenaj piaĵoj, konservitaj en iu preĝejo: /Colección de reliquias y objetos piadosos, conservados en alguna iglesia:
  • Mi ŝatus viziti la trezoron de la Pariza Sankta Kapelo. /Me gustaría visitar el tesoro de la Santa Capilla Parisina.
3. Io tre ŝatinda: /Algo muy estimable:
  • Plej valora trezoro por mi estas sano. /Para mí, el tesoro más valioso es la salud.
4. Plena kolekto de vortoj, dirmanieroj, frazoj aŭ poemoj: /Completa colección de palabras, maneras de decir, frases o poemas:
  • Kaj nun ni konatiĝu kun la Trezoro de la greka lingvo... /Y ahora conozcamos el Tesoro de la lengua griega…
5. Tre ŝatata aŭ amata persono: /Persona muy apreciada o amada:
  • Mi amas vin, trezoro mia! /¡Te amo, tesoro mío!
  • Amiko fidela estas trezoro plej bela. /Un amigo fiel es el tesoro más hermoso.

No hay comentarios.: