viernes, 4 de enero de 2013

ESTINGI (Apagar, extinguir)


1. Ĉesigi bruladon: /Apagar la combustión:
·   Feliĉe fajrestingistoj sukcesis estingi la brulegon. /Felizmente los bomberos lograron apagar el incendio.
·   Fajron estingas akvo, pekon pardono. /El agua apaga el fuego, el perdón el pecado.
·   Oni devas havi estingilon en la aŭto. /Se debe tener un extintor en el auto.
2. Ĉesigi lumadon: /Extinguir la iluminación:
·   Estingu la lampon kaj dormu. /Apaga la lámpara y duérmete.
·   Infanoj, ne babilu post estingo de la lampoj. /Niños, no conversen después de apagar las lámparas.
·   Ŝi blovestingis la kandelon. /Ella apagó la vela de un soplido.
3. Ĉesigi kaj kvietigi la ardon aŭ eksciton: /Terminar y aquietar el ardor o excitación:
·   Mi aĉetis trinkaĵon por estingi la soifon. /Compré una bebida para apagar la sed.
·   Kiu ŝuldojn estingas, riĉecon atingas. /Quien termina las deudas, alcanza la riqueza.
·   Ĉiutage estingiĝas multe da homaj vivoj. /Todos los días se extinguen muchas vidas humanas.
·   Ŝia vivo iĝis pli garantiita kaj neestingebla. /Si vida se hizo más garantizada e inextinguible.

No hay comentarios.: