sábado, 5 de enero de 2013

MODESTA (Modesto, humilde)


1. Havanta malaltan opinion pri siaj meritoj, siaj scioj ktp.: /Quien tiene una baja opinión respecto de sus méritos, sus conocimientos, etc.:
·   Ŝi estas modesta homo kaj pro tio ĉiuj ŝin ŝatas. /Ella es una persona modesta, por eso le gusta a todos.
·   Mia modesteco ofte malhelpas ekhavi novajn amikojn. /Mi modestia a menudo me impide tener nuevos amigos.
2. Ne tre alta, ne tre rimarkinda, ne tre valora: /No muy alto, no muy notable, no muy valioso:
·   Miaj elspezoj estis modestaj dum tiu vojaĝo. /Mis gastos fueron modestos durante ese viaje.
·   Rangeto rangon respektu, modestan lokon elektu. /Respete el ranguito al rango, elija un modesto lugar.
·   Via salajro estas malmodesta, pro tio vi povas aĉeti ĉion, kion vi volas. /Tu salario no es modesto, por eso puedes comprar todo lo que quieres.

No hay comentarios.: