jueves, 7 de febrero de 2013

RESPEKTO (Respeto, consideración)


1. Sento, kiun oni havas pri la alta kvalito de io, kaj kiu igas onin eviti atenci aŭ spiti ĝin: /Sentimiento que se tiene respecto de la alta calidad de algo, y que hace a uno evitar atentar o desafiarlo:
·   Al moroj ni devas rilati kun la plej granda respekto. /Debemos relacionar a las costumbres con el más grande respeto.
·   Kiu groŝon ne respektas, riĉecon ne kolektas. /Quien no respeta el centavo, riqueza no junta.
·   Vi malrespektis la reĝan majeston kaj vi estos punita! / ¡Tu no respetaste la majestad del rey y serás castigado!
2. Sento de profunda estimo, kiun oni havas antaŭ persono pro ties supera karaktero aŭ rango: /Sentimiento de profunda estimación, que se tiene ante una persona por su carácter o rango superior:
·   Ŝi salutis min kun granda respekto. / Ella me saludó con gran respeto.
·   Rangeto rangon respektu, modestan lokon elektu. /El ranguito respete al rango, elija un lugar modesto.
·   Li faris respektan saluton. /Él hizo un saludo respetuoso.
·   Ili prezentis sian respektegon al la reĝo. /Ellos presentaron su gran respeto al rey.
·   Tiu respektinda virino helpis al mi. /Esa respetable señora me ayudó.

No hay comentarios.: