martes, 26 de febrero de 2013

SOPIRI (Suspirar)


1. Senti bedaŭron pro io aŭ iu perdita kaj fortan deziron retrovi la perditaĵon: /Sentir pesar por algo o alguien perdido, y un fuerte deseo de reencontrar lo perdido:
·   Estante en fremdaj landoj mi ĉiam sopiras al la patrolando. /Al estar en países extranjeros, siempre siento nostalgia por la madre patria.
·   Lupo sopiras, al arbaro sin tiras. /Un lobo suspira, el bosque lo llama.
·   La sopiro al la patrujo konsumis min. /La nostalgia de la patria me consumía.
·   Ŝiaj sopiraj ĝemoj min malgajigis. /Sus gemidos de nostalgia me entristecieron.
·   Ĉu vin denove ekregis hejmosopiro? / ¿De nuevo comenzaste a dominar la nostalgia del hogar?
2. Malĝoji pro la manko de io, kion oni deziregas akiri: / Entristecer por la falta de algo que intensamente se desea adquirir:
·   Li tre sopiras je belega aŭto. /Él suspira por un bellísimo auto.
·   Ĉiuj sciis lian sopiradon atingi ĉiam pli altajn celojn. /Todos sabían de su anhelo por alcanzar siempre más altos objetivos.
·   La infano rigardis sopire al la ludilo en la butiko. /El niño observaba anhelante el juguete en la tienda.

No hay comentarios.: