viernes, 13 de julio de 2012

KOMISII (Encargar, comisionar)

1. Konfidi al elektita persono plenumon de ago, laboro aŭ klopodo, kiun li devas zorgi aŭ prirespondi: /Confiar a una persona elegida la ejecución de un acto, trabajo o esfuerzo, que él debe cuidar o responsabilizarse:
  • Ili komisiis al mi tradukadon de la libro. /Él me encargó la traducción del libro.
  • Li parolis komisie de la tuta klaso. /Él habló por encargo de toda la clase.
  • Mi estis komisiita aĉeti la trinkaĵojn por la festo. /Fui comisionado para comprar la bebida para la fiesta.
  • Ŝi bone plenumis ĉiujn miajn komisiojn. /Ella cumplió bien todas mis comisiones.
  • Hodiaŭ venos lia komisiisto por kontrakti. /Hoy vendrá su comisionista para contratar. 
  •  Li estas fidinda komisiito. /Él es un comisionista confiable.
2. Transdoni kiel prizorgotaĵon: /Transferir como objeto de cuidado:
  • Mi komisias al vi mian apartamenton. /Te encargo mi departamento.

No hay comentarios.: