domingo, 8 de julio de 2012

KONKERI (Conquistar)

1. Akiri per milito kaj perforte estriĝi: /Adquirir mediante una guerra y hacerse regente por la fuerza:
  • Ili eliris kontraŭ nian landon, sed ili ne povis konkeri ĝin. /Ellos salieron contra nuestro país, pero no pudieron conquistarlo.
  • Cezaro estis la konkerinto de Gaŭlujo. /César fue el conquistador de la Galia.
  • Tiu lando estas nekonkerebla! / ¡Ese país es inconquistable!
2. Akiri per granda penado: /Adquirir con gran esfuerzo:
  • Li aĉetadis florojn kaj bombonojn - tiel li provis konkeri ŝian koron. /Él compraba flores y bombones – así trató de conquistar el corazón de ella.
  • La ĉefa celo de la aktorino estis konkero de la gloro. /El objetivo principal de la actriz era la conquista de la gloria.

No hay comentarios.: