jueves, 9 de agosto de 2012

SORBI (Absorber, sorber)

1. Enspirante, entiri likvon aŭ fluidon en la buŝon aŭ nazon: /Al respirar, hacer entrar un líquido o un fluido en la boca o en la nariz:
  • ·   La infano sorbas la supon. /El niño sorbe la sopa.
  • ·   li ĉiuj sorbis miajn parolojn (avide aŭskultis). /Él absorbía todas mis palabras (escuchaba ávidamente).
2. Entiri kaj reteni en sin: /Atraer y retener en sí
  • ·   La sorba papero (inksorbilo) sorbas la inkon. /El papel absorbente (papel secante) absorbe la tinta.
  • ·   Substanco, kiu povas sorbi, nomiĝas sorbanto. /Una substancia que puede absorber, se llama absorbente.
  • ·   La spongo estas sorbigita de akvo. /La esponja está empapada de agua.
  • ·   Tiu ĉi papero estas tute nesorbema. /Este papel es totalmente impermeable.
3. Elpreni parton aŭ tuton de la energio de elektromagneta aŭ partikla radiado (se paroli pri materio): /Sacar una parte o el total de la energía de la radiación electromagnética o particular.
  • Nigraĵo plene sorbas lumon. /Un objeto negro absorbe plenamente la luz.
4. Ensorbi: /Asimilar:
  • ·   Tro junaj infanoj ne povas sorbi tiajn malfacilajn studojn. /Los niños demasiado jóvenes no pueden absorber estudios tan difíciles.
  • ·   La koro de la patrino ensorbas ĉiujn problemojn. /El corazón de la madre absorbe todos los problemas.
  • ·   La kolonianoj rapide ensorbiĝis en la amason de la loĝantaro. /Los colonos se asimilaron rápidamente en la multitud de la población.

No hay comentarios.: