martes, 10 de enero de 2012

IMPLIKI (Implicar, enredar, embrollar)

1. Malfaciligi aŭ malhelpi la movojn de iu aŭ io, senorde ĉirkaŭvolvante fadenojn aŭ ĉirkaŭplektante malliberigilojn: /Dificultar o entrabar los movimientos de alguien o algo, enrollando desordenadamente hilos o entrecruzando redes:
  • Liaj haroj estis implikitaj. /Sus cabellos están enredados.
  • Interimplikitaj fadenoj. /Hilos entrelazados.
  • Fiŝoj, implikitaj en reto. /Peces enredados en una red.
  • Birdo implikiĝis en kaptilon. /Un pájaro se enredó en una trampa.
2. Malfaciligi, malhelpi la agadon de iu aŭ la efikon aŭ solvon de io per komplikaĵoj, senordaĵoj kaj konfuzaĵoj: /Dificultar, entrabar la acción de alguien o el efecto o solución de algo mediante complicaciones, desórdenes y confusiones:
  • Ŝi estas implikita en krimo. /Ella está enredada en un crimen.
  • Li speciale implikis la kalkulojn. /Él embrolló especialmente los cálculos.
  • Impliko de leĝoj. /Embrollo de leyes.
  • Necesas malimpliki tiun aferon. /Se necesita desenredar ese asunto.
  • Am-impliko - neleĝaj amaj interrilatoj. /Enredos amorosos – interrelaciones amorosas ilegales.

No hay comentarios.: