martes, 10 de enero de 2012

IMPORTI (Importar [comercio])

Venigi, enporti en landon komercaĵojn aŭ aliajn aĵojn el eksterlando: / Traer, internar en un país productos comerciales u otros objetos desde un país extranjero:
  • Nia lando importas multajn varojn el Ĉinio. / Nuestro país importa muchas mercancías de China.
  • Importa komerco komencis prosperi, ĉar multegaj landaj fabrikoj ĉesis funkcii. / El comercio de importación comenzó a prosperar, porque muchísimas fábricas nacionales dejaron de funcionar.
  • Ĝi protektis sin kontraŭ importo de kuirejaj aparatoj. / Ello se protegió contra la importación de aparatos de cocina.
  • La firmao okupiĝas pri importado de varoj. / La firma se ocupa de la importación de mercancías.

No hay comentarios.: