martes, 10 de enero de 2012

INFEKTI (Infectar, contagiar)

1. Transigi malsaniĝajn mikrobojn (se paroli pri aero, akvo kaj tiel plu aŭ personoj, bestoj kaj tiel plu): /Transmitir microbios de enfermedades (si se habla de aire, agua, etc., o personas, animales, etc.):
  • Ne proksimiĝu, mi ne volas infekti vin. /No te acerques, no quiero infectarte.
  • Unu fava ŝafo tutan ŝafaron infektas. /Un cordero tiñoso infecta a toda la manada.
  • Miaj infanoj estis infektitaj en la lernejo. /Mis niños fueron infectados en la escuela.
  • Disenterio estas infekta malsano. /La disentería es una enfermedad infecciosa.
  • Muŝoj kaj ratoj estas ofte kaŭzo de infektado. /Moscas y ratas a menudo causan infecciones.
  • La haroj sur la infektaĵo fariĝis blankaj. /Los cabellos sobre la infección se hicieron blancos.
  • Ni desinfektis / malinfektis / seninfektigis la apartamenton per tre bona desinfektaĵo. /Nosotros desinfectamos, saneamos, quitamos la infección del departamento, mediante un muy buen desinfectante.
2. Komuniki kutimon, bonan aŭ malbonan, senton, pensmanieron: /Comunicar una buena costumbre, buena o mala, sentimiento, manera de pensar:
  • Li infektis nin ĉiujn per sia entuziasmo. /Él nos contagió a todos con su entusiasmo.
  • La bona humoro foje estas infekta. /El buen humor a veces es contagioso.
  • Ni infektiĝis je rido. /Nos contagiamos de la risa.

No hay comentarios.: