sábado, 30 de junio de 2012

KORESPONDI (Corresponder, cartearse; enlazar, empalmar)

1. Interrilati per leteroj: /Interrelacionarse por medio de cartas:
  • Mi ŝatas korespondi kun homoj el diversaj landoj. /Me gusta cartearme con personas de diversos países.
  • Tiun problemon mi solvis per korespondo kun miaj kolegoj. /Resolví ese problema por correspondencia con mis colegas.
  • En la muzeo oni publikigas korespondaĵojn de diversaj verkistoj. /En el museo se publican correspondencias de diversos escritores.
  • Finfine mi vizitis mian korespondanton. /Finalmente visité a mi corresponsal.
  • Ni proponas korespondan servon por esperantistoj. /Nosotros proponemos un servicio de correspondencia para los esperantistas.
2. Esti en tia rilato, ke pasaĝero povas uzi ambaŭ veturrimedojn por atingi sian celon: /Estar en esa relación en que un pasajero puede usar ambos medios de transporte para llegar a su destino:
  • La ŝipo korespondas kun la trajno. /El barco empalma con el tren.
  • Ni certigas la korespondadon inter la aŭtobusreto kaj la aviadilejo. /Nosotros aseguramos el enlace entre la red de autobuses y el aeropuerto.

No hay comentarios.: