miércoles, 27 de junio de 2012

KOVI (Empollar, incubar)

1. Sidi sufiĉan tempon sur ovoj, por havigi al ili konstantan varmon kaj ebligi maturiĝon de la embrio (se paroli pri birdoj): /Sentarse suficiente tiempo sobre huevos para proporcionarles calor constante y hacer posible la madurez del embrión (si se habla de pájaros):
  • Kukolo ne kovas siajn ovojn. /El cuclillo no empolla sus huevos.
  • La kovado kaj nutrado estas plenumataj de gepatraj birdoj. /La incubación y nutrición se lleva a cabo por los pájaros padres.
  • Ni prenis la ovojn kaj metis ilin en kovilon, ĉar tie estos sufiĉe varme. /Cogimos los huevos y los pusimos en la incubadora, porque allí habrá suficiente calor.
  • Tie estis kokino, ĉirkaŭita de sia kovitaro. /Allí había una gallina, rodeada por su albergue.
  • Onidire salmoj revenas fraji al tiu preciza loko, kie ili elkoviĝis. /Según dicen, los salmones regresan a desovar al lugar preciso donde fueron incubados.
2. Plej zorge gardi kaj flegi: /Con el mayor cuidado asistir y cuidar:
  • La patrino kovas sian infanon. /La madre cobija a su hijo.
3. Kaŝe konservi ion, por ke ĝi aperu poste; kaŝe prepari: /Conservar algo ocultamente, para que aparezca posteriormente; preparar a escondidas:
  • Lia koro kovas malamon kaj envion. /Su corazón alberga odio y envidia.
  • Ni devas trovi la kovejon de epidemio. /Debemos encontrar el lugar en que se incubó la epidemia.
  • Ili elkovis novajn planojn, pri kiuj mi ne sciis. /Ellos desarrollaron nuevos planes, de los que yo no sabía.

No hay comentarios.: