martes, 26 de junio de 2012

KREDI (Creer)

1. Rigardi ion kiel verdiritan, ne postulante pruvojn: /Mirar algo como verdadero, no exigiendo pruebas:
 • Mi kredas, ke ĉiuj popoloj estas egalaj. /Creo que todos los pueblos son iguales.
 • Ne kredas ŝtelisto, ke honestaj ekzistas. /Un ladrón no cree que existen hombres honestos.
 • Disputo kredigas, sed ne certigas. /Una riña hace creer, pero no asegura.
2. Rigardi kiel verdireman, ne postulante pruvojn: /Ver como fidedigno, no exigiendo pruebas:
 • Ĉu vi ne kredas al mi?! / ¿No me crees?
 • Kiu mensogis per unu vorto, ne trovos kredon ĝis la morto. /Quien engañó mediante una palabra, no encontrará fe hasta la muerte.
 • Vi estas kredinda homo (meritanta kredon). /Eres una persona veraz (que amerita creencia).
3. Akcepti de iu ion kiel veraĵon: /Aceptar de alguien algo como verdad:
 • Kara, vi povas tion kredi al mi! / ¡Querida, puedes creerme eso!
4. Rigardi ion kiel efektivan aŭ efektiviĝontan, ne postulante pruvojn: /Ver algo como efectivo o que va a ser efectivo, no exigiendo pruebas:
 • Mi kredas pri via senkulpeco. /Creo en tu inocencia.
 • Al promeso oni ne kredas, - kredu, kiu posedas. /No se cree a una promesa – cree, quien posee.
 • Ŝi kredeble ne povos veni al mi hodiaŭ. /Es posible creer que ella no podrá venir a verme hoy.
 • Mi ĝuis nekredeblan belecon de la naturo. /Disfruté la increíble belleza de la naturaleza.
5. Rigardi iun kiel vere ekzistantan, aŭ kiel sanktan, sen pruvoj: /Ver a alguien como verdaderamente existente, o como santo, sin pruebas:
 • Ĉu vi kredas je Dio? / ¿Crees en Dios?
 • Ŝi ne ŝatas paroli pri sia kredado. /A ella no le gusta hablar de sus creencias.
 • Li estas religia kredanto kaj mi estas liberkreda. /Él es un creyente religioso y yo soy un libre pensador.
 • Mi ne komprenas, kial mia nekredado vin ĝenas. /No comprendo por qué te molesta mi incredulidad.

No hay comentarios.: