domingo, 19 de agosto de 2012

VAPORO (Vapor)


Gasa nubo supreniĝanta el varmiĝanta fluidaĵo: /Nube de gas que asciende de un fluido que se está calentando:
·   Vidu, la akvo jam bolas kaj eliras vaporo. /Mira, el agua ya está hirviendo y despide vapor.
·   Kuiriston vaporo satigas. /El vapor harta al cocinero.
·   En la ĉielo videblis belaj vaporaj nuboj. /En el cielo se podían ver hermosas nubes vaporosas.
·   Kiel bonguste vaporas la rostaĵo! / ¡Qué sabroso el vapor que despide el asado!
·   Dum leciono de kemio ni vaporigis vaporiĝemajn likvaĵojn. /Durante la lección de química vaporizamos líquidos que producen vapor.
·   Je kiu temperaturo vaporiĝas akvo? / ¿A qué temperatura se vaporiza el agua?
·   Kiel malaperis la likvaĵo? - Ĝi elvaporiĝis. / ¿Cómo desapareció el líquido? – se evaporó.
·   Ĉu via kuraĝo jam forvaporiĝis? / ¿Tu valentía ya se evaporó?

No hay comentarios.: