martes, 12 de junio de 2012

FAJFI (Silbar, pitar)

Produkti akutajn sonojn muzikajn, blovante tra rondigitaj lipoj kaj laŭ kavigita lango: /Producir sonidos musicales agudos, soplando a través de los labios redondeados y la lengua puesta en forma de cavidad:
  • Li fajfis por sia hundo (vokante ĝin). /Él silbó a su perro (llamándolo).
  • Post lia fajfo la hundo tuj alkuris al li. /Después de su silbido, el perro corrió de inmediato hacia él.
2. Produkti analogajn sonojn per sia beko: /Producir sonidos análogos con el pico:
  • En la arbaro mi aŭdis, kiel bele fajfis iu birdo. /En el bosque escuché con cuánta belleza silbaba algún pájaro.
3. Produkti analogajn sonojn per ilo: /Producir sonidos análogos con un instrumento:
  • Dum la futbala maĉo juĝisto fajfis per sia fajfilo. /Durante el partido de fútbol, un jugador silbó con un pito.
  • Danci laŭ ies fajfilo. /Danzar según el pito de alguien.
  • Ekstere estis malvarme kaj aŭdeblis fajfado de la vento. /En el exterior estaba frío, y era posible escuchar el silbido del viento.
4. Esprimi senton per fajfado: /Expresar un sentimiento con un silbido:
  • Mi fajfas pri tio (tute ne zorgas). /Eso no me importa (no me preocupa en absoluto)
  • Junuloj ekfajfis kiam ekvidis tiun belegan fraŭlinon. /Los jóvenes empezaron a silbar cuando vieron a esa bellísima señorita.
  • La teatraĵo estis tre teda kaj pro tio oni ĝin moke prifajfis. /La obra teatral era muy tediosa y por eso la silbaron burlonamente.

No hay comentarios.: