domingo, 10 de junio de 2012

FIDELA (Fiel, leal)

 1. Plenumanta kun konstanta akurateco kaj sindoneco la faritajn promesojn, ne trompanta la konfidon: /Que cumple con constante puntualidad y abnegación las promesas hechas, sin defraudar la confianza:
  • Ĉu vi certas, ke via edzo estas fidela?  / ¿Estás segura de que tu marido es fiel?
  • Amiko fidela estas trezoro plej bela. /Un amigo fiel es el tesoro más bello.
  • Ŝi longe atendis lin kaj konservis fidelecon al li. /Ella lo esperó mucho tiempo y conservó la fidelidad.
  • Ne fidu fidelulon, fidu propran okulon. /No te fíes de un hombre fiel, confía en tus propios ojos.
  • Mi jam ne dubas pri ŝia malfideleco. /Ya no tengo dudas de la infidelidad de ella.
2. Tenanta sian kredon malgraŭ la malfaciloj: /Que mantiene su creencia a pesar de las dificultades:
  • Li staras fidele ĉe siaj principoj. /Él permanece fielmente en sus principios.
3. Konforma al originalo aŭ al vero, ekzakta: /Conforme al original o a la verdad, exacto:
  • Ĉiun monaton ni skribas fidelan raporton. /Escribo cada día un informe exacto.

No hay comentarios.: