lunes, 11 de junio de 2012

FALSI (Falsear, falsificar)

 Elfari ion malveran kaj doni ĝin kiel veran, por tiri el tio profiton, kaj speciale: /Acabar algo falso y darlo como verdadero, para obtener de eso una ganancia, y especialmente:
1. Imite reprodukti valoran originalon per malpli valora materialo: /Reproducir por imitación, mediante material de menor valor, un original valioso:
  • Li falsis mian subskribon! / ¡Él falsificó mi firma!
  • Ĉi tiu ringo estas farita el falsita oro. /Este anillo está hecho de oro falsificado.
  • Bonvolu ŝanĝi ĉi tiun falsan moneron al alia. /Por favor, cambiar esta moneda falsa por otra.
  • La falsado de mono estas malpermesita. /Está prohibida la falsificación del dinero.
  • Ĉi tiu mansaketo estas falsaĵo! / ¡Este bolso de mano es una falsificación!
  • Mi tute certas, ke ĉi tiu parfumo estas malfalsa. /Estoy totalmente seguro que este perfume es genuino.

2. En aŭtentikan tekston enmeti aŭ forigi pecojn, tiel ke la signifo aŭ valoro estas ŝanĝita: /En un texto auténtico, poner o sacar párrafos, así es que el significado o el valor es modificado:
  • Oni poste falsis la sencon de miaj vortoj. /Posteriormente se falseó el sentido de mis palabras.
  • Miaj paroloj ne enhavas falson. /Mis palabras no contienen falsedad.

3. Kaŝe aranĝi objektojn, por trompe gajni: /Arreglar objetos ocultamente, para ganar con engaño:
  • Li ludis per falsitaj kartoj (sekrete markitaj). /Él jugó con cartas falsificadas (marcadas secretamente).
  • Ili trompis nin per falsa pesilo. /Ellos no engañaron con una pesa falsa.

No hay comentarios.: