domingo, 15 de julio de 2012

KNEDI (Amasar)

1. Premadi kaj prilabori per la manoj pastecan substancon, por doni al ĝi ian formon: /Presionar y trabajar con las manos una substancia pastosa, para darle alguna forma:
  • Mia avo knedas belajn potojn. /Mi abuelo amasa bellas vasijas.
  • Knedu (masaĝu) miajn muskolojn, mi petas. /Masajea mis músculos, por favor.
2. Premante kaj kirlante miksi per la manoj farunon kaj akvon, por fari paston: /Mezclar con las manos, presionando y batiendo, harina con agua, para hacer una pasta:
  • La patrino knedas la panon. /La madre amasa el pan.
  • La pasto ne estas knedebla, ĉar ĝi enhavas tro multe da akvo. /La pasta no está amasable, porque contiene demasiada agua.
  • Pasto por la torto devas esti sufiĉe densa kaj ne tro knedita. /La pasta para la torta debe estar bastante densa y no demasiado amasada.
  • Post kiam ni aĉetis knedmaŝinon ni ĉiumatene bakas la panon. /Desde que compramos la amasadora, todas las mañanas horneamos el pan.

No hay comentarios.: