miércoles, 4 de julio de 2012

KONSEKVENCO (Consecuencia)

1. Tio, kio logike sekvas el starigita principo: /Aquello que sigue lógicamente un principio establecido:
  • Laŭ mi, via konkludo estas konsekvenca. /En mi opinión, tu conclusión es consecuente.
  • La esperantismo celas la reciprokan sinkomprenadon kaj konsekvence ankaŭ estimon kaj amon inter ĉiuj nacioj. /El esperantismo apunta a la autocomprensión y, en consecuencia, también la estimación y amor entre las naciones.
• Refuti doktrinon per ĝiaj konsekvencoj /Refutar una doctrina por sus consecuencias.
2. Logika aŭ racia interligiteco inter faktoj aŭ ideoj: /Intervinculación lógica o racional entre los hechos o las ideas:
  • Li ne estas bona instruisto, ĉar li ĉiam parolas sen ordo kaj konsekvenco. /Él no es un buen instructor, porque siempre habla sin orden ni consecuencia.
  • Ŝi nenion timas kaj agas konsekvence laŭ la ideoj, kiujn ŝi opinias ĝustaj. /Ella no teme a nada y actúa en consecuencia con las ideas que ella considera justas.
  • Lia konduto estas nekonsekvenca. /Su conducta es inconsecuente.
  • Mi sentas senkonsekvencon en viaj ideoj. /Noto inconsecuencia en tus ideas.

No hay comentarios.: