domingo, 1 de julio de 2012

KONTRAKTI (Contratar)

Interkonsenti, per interŝanĝo de jure validaj deklaroj, pri difinitaj rajtoj kaj devoj de la respektivaj partioj: /Acordar, mediante un intercambio de declaraciones jurídicamente válidas, acerca de los derechos y deberes definidos  de las respectivas partes:
  • Oni kontraktis pri rajtoj de komercado. /Se hizo un contrato sobre los derechos del comercio.
  • Niaj landoj decidis kontrakti pri paco. /Nuestos países decidieron firmar un acuerdo sobre la paz.
  • Kontraktoj pri edziĝo estas sufiĉe oftaj nuntempe. /Los contratos de casamiento son bastante frecuentes en la actualidad.
  • Ĉiuj kontraktantoj (personoj, kiuj subskribis la kontrakton) devos sekvi la regulojn. /Todos los contratantes (personas que suscribieron el contrato) deberán seguir las regulaciones.
  • Post la interkonsento pri la devoj kaj salajro ni subskribis laborkontrakton. /Tras el acuerdo sobre los deberes y el salario, suscribimos un contrato de trabajo.

No hay comentarios.: