miércoles, 4 de julio de 2012

KONSERVI (Conservar, mantener)


1. Zorgi, ke io ne difektiĝu aŭ ne perdiĝu; malebligi pereon de io: /Preocuparse de que algo no se estropee o se pierda; Imposibilitar el perecimiento de algo:
 • Ni ne povis konservi eĉ unu aĵon de incendio. /No pudimos conservar ni siquiera una cosa del incendio.
 • Mi petas vin konservi ĉi tiun sekreton. /Te pido que mantengas este secreto.
 • Li garantiis al mi la konservon de la memoro. /Él me garantizó la conservación de la memoria.
 • Infano metis ankoraŭ kelkajn monerojn en la konservujon. /El niño puso todavía algunas monedas en la caja.
 • Li forkuris sub instigo de la instinkto de memkonservado (defendo de la propra vivo kontraŭ ĉiaj danĝeroj). /Él huyó bajo la instigación del instinto de conservación (defensa de la propia vida contra cualquier clase de peligro).
2. Ne perdi, plu posedi, havi ankoraŭ: /No perder, poseer más, tener todavía:
 • Ŝi konservis sian junecon kaj belecon. /Ella conservó su juventud y belleza.
 • Kiu kaptas tro vaste, konservas malmulte. /Quien captura en exceso, conserva poco (quien mucho abarca, poco aprieta).
 • Mi devas preni la varon de la konservejo, ĉar ĝi ne estas ĉi tie. /Debemos sacar la mercancía de la bodega, porque no está aquí.
3. Per speciala preparado gardi (manĝaĵojn) kontraŭ putrado, ŝimo aŭ alia difektiĝo: /Conservar (las comidas) contra la putrefacción, moho u otro deterioro:
 • Ĉu vi povas helpi konservi la legomojn? / ¿Puedes ayudar a conservar las hortalizas)
 • Mi aĉetis libron pri konservado de la nutraĵoj. /Compré un libro sobre conservación de las comidas.
 • Mi tre ŝatas fruktajn konservaĵojn, kiujn preparas mia avino. /Me gustan mucho las conservas de frutas que prepara mi abuela.

No hay comentarios.: