martes, 3 de julio de 2012

KVITA (Libre, en paz)

1. Plene liberigita de ŝuldo: / Plenamente liberado de una deuda:
  • Ŝi jam estas kvita al mi, ĉar ŝi redonis la monon. /Ella ya está en paz conmigo, porque me devolvió el dinero.
  • Bovo prenita, koko donita kaj - kvita. / Buey cogido, gallo regalado y – en paz.
  • Mi kvitigas vin de via ŝuldo. /Te libero de tu deuda.
2. Plene liberigita de devo: /Totalmente liberado de un deber:
  • Per tio mi estos kvita je la postuloj de ĝentileco. / Por medio de eso estaré libre de las exigencias de la gentileza.
  • Dankon, vi savis mian vivon. - Vi antaŭe savis la mian, do inter ni kvite. / Gracias, me salvaste la vida. – Anteriormente tu salvaste la mía, por lo tanto, entre nosotros estamos en paz.
  • Kvitiĝas servo per reservo. / Liberarse de un servicio mediante un servicio en compensación por otro recibido.

No hay comentarios.: